Arşiv | 9 Haziran 2010

“Çocuk Suistimali Meselesi”

Suistimal: Görev, yetki vb. kötüye kullanma (TDK) Bugünlerde, çocukların yetişkinlerin ufağı olduğunu düşünülen Orta Çağ zamanlarında değiliz. Global manada öyle bir modernlikteyiz(!) ki, ataerkil anaerkil derken şu anda çocuğun güdümünde devam eden “çocukerkil” aileler var. Bakınca, çocukların yasalarla sabit hakları var mesela. Hadi hiç olmadı salt insan olarak bile pek çok hakları var. Ki bunlar […]

Okumaya devam et